Bảng chữ cái tiếng Việt

Bảng chữ cái tiếng Việt của Bộ Giáo dục & Đào tạo

By mtrend

Chữ cái tiếng Việt một trong những vấn đề, trọng tâm của các em nhỏ chuẩn bị bước vào trường đời ở các bậc tiểu học. Và đây cũng là các vấn đề, mà mình nghĩ rằng các bậc phụ huynh làm cha, làm mẹ nên đáng quan tâm khi mà cần phải có các kiến thức chuẩn để kèm cặp cho các em khi bước vào lớp 1.
Bảng chữ cái tiếng Việt
Và nếu, các bạn chưa nắm rõ những gì về bảng chữ cái tiếng Việt mà các bé cần phải học để chuẩn bị bước vào lớp 1. Thì hãy tham khảo ngay bài viết này của mtrend.vn nhé.

Bảng chữ cái chuẩn của tiếng Việt

Hiện nay, theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo là chúng ta có tổng cộng 29 chữ cái với 2 dạng chính là viết thường và in hoa khác nhau.
Bảng chữ cái tiếng Việt
Với cách phát âm chuẩn, thường thì chúng ta sẽ tiếng hành theo phát âm theo quy định bên dưới.

STT

Chữ thường

Chữ hoa

Tên chữ

Phát âm

1

a

A

a

a

2

ă

Ă

á

á

3

â

Â

4

b

B

bờ

5

c

C

cờ

6

d

D

dờ

7

đ

Đ

đê

đờ

8

e

E

e

e

9

ê

Ê

ê

ê

10

g

G

giê

giờ

11

h

H

hát

hờ

12

i

I

i

I

13

k

K

ca

ca/cờ

14

l

L

e – lờ

lờ

15

m

M

em mờ/ e – mờ

mờ

16

n

N

em nờ/ e – nờ

nờ

17

o

O

o

O

18

ô

Ô

ô

Ô

19

ơ

Ơ

Ơ

Ơ

20

p

P

pờ

21

q

Q

cu/quy

quờ

22

r

R

e-rờ

rờ

23

s

S

ét-xì

sờ

24

t

T

tờ

25

u

U

u

u

26

ư

Ư

ư

ư

27

v

V

vờ

28

x

X

ích xì

xờ

29

y

Y

i dài

i

Tiếng việt có 11 chữ ghép biểu thị phụ âm gồm:

  • 10 chữ ghép đôi: ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr
  • 1 chữ ghép ba: ngh

Ở bài viết này, mình chỉ đề cập và nói đến các chữ cái tiếng Việt theo đúng chuẩn quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo còn mình không đề cập đến bảng chữ cái cải cách mới trong bài viết này nhé.

Viết một bình luận