BẰNG TIẾNG ANH ,HÃY VIẾT : Giới thiệu bản thân Miêu tả chính em – nghĩ về ngoại hình và tính cách của em. • Miêu tả bạn của em Viết về những người bạn

By Faith

BẰNG TIẾNG ANH ,HÃY VIẾT :
Giới thiệu bản thân
Miêu tả chính em – nghĩ về ngoại hình và tính cách của em.
• Miêu tả bạn của em
Viết về những người bạn của em – nghĩ về ngoại hình và tính cách của họ.
• Miêu tả kế hoạch của em
Các em dự định làm gì cùng nhau vào cuối tuần này.
Giúp với ! THANKS
Viết một bình luận