BẰNG TIẾNG ANH ,HÃY VIẾT : Giới thiệu bản thân Miêu tả chính em – nghĩ về ngoại hình và tính cách của em. • Miêu tả bạn của em Viết về những người bạn

Photo of author

By Faith

BẰNG TIẾNG ANH ,HÃY VIẾT :
Giới thiệu bản thân
Miêu tả chính em – nghĩ về ngoại hình và tính cách của em.
• Miêu tả bạn của em
Viết về những người bạn của em – nghĩ về ngoại hình và tính cách của họ.
• Miêu tả kế hoạch của em
Các em dự định làm gì cùng nhau vào cuối tuần này.
Giúp với ! THANKS

0 bình luận về “BẰNG TIẾNG ANH ,HÃY VIẾT : Giới thiệu bản thân Miêu tả chính em – nghĩ về ngoại hình và tính cách của em. • Miêu tả bạn của em Viết về những người bạn”

  1. Hi, my name’s Mai Anh .I’m in class 6a5 at Ly Tu Trong secondary shool. My birthday is 13/01/2009. I have hair is black and curcle. I tall and slim. I kind and creative.

    My best friend’s name is Mai. She birthday is 15/01/2009. She has hair black and long. She talks and slim. She’s kind and clever. 

    This weekend, we’re going to picnic. On the Saturday morning, we’re playing badminton and table tennis. In the afternoon, we draw festival. On the Sunday morning, we’re playing treasure hunt and visiting farm. In the afternoon,we have a drawing contest. The weekend is great.

Viết một bình luận