Bố mẹ mất sớm, an và Sơn ở cùng ông bà nội. An là anh bạn luôn chăm sóc lo lắng cho ông bà và chăm sóc cho Sơn. còn sơn lại không giúp đỡ gia đình,

By Audrey

Bố mẹ mất sớm, an và Sơn ở cùng ông bà nội. An là anh bạn luôn chăm sóc lo lắng cho ông bà và chăm sóc cho Sơn. còn sơn lại không giúp đỡ gia đình, không chăm sóc ông bà suốt ngày lêu lỏng, an có khuyên em trai nhưng sơn không chịu nghe làm cho ông bà và an buồn phiền em có nhận xét gì về việc thực hiện quyền nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà và quyền bổn phận anh, chị, em trong gia đình của an và Sơn Nếu là em sẽ xử sự như thế nào với Sơn

0 bình luận về “Bố mẹ mất sớm, an và Sơn ở cùng ông bà nội. An là anh bạn luôn chăm sóc lo lắng cho ông bà và chăm sóc cho Sơn. còn sơn lại không giúp đỡ gia đình,”

  1. -Con chau co bon phan yeu quy, kinh trong va biet on ong ba, cha me. Co quyen va nghia vu cham soc, nuoi duong ong ba, cha me, dac biet la khi cha me, ong ba dau om, gia yeu. Nghiem cam con chau co hanh vi nguoc dai, xuc pham ong ba, cha me

    – Anh chi em co bon phan yeu thuong nhau, cham soc va giup do, nuoi duong lan nhau khi ko con cha me

    (CAU CUOI TU SUY NHA)

    Trả lời

Viết một bình luận