C1: So sánh đặc điểm đại hình của Nam Mĩ với Bắc Mĩ. C2: Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-đa phát

Photo of author

By Lyla

C1: So sánh đặc điểm đại hình của Nam Mĩ với Bắc Mĩ.
C2: Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao.
C3: Trình bày sự phân bố sản xuất của 1 số ngành công nghiệp của Trung và Nam Mĩ.
C4: Trứng minh rằng chế độ sở hữu ruộng đất còn bất hợp lí.
C5: Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa gì (NAFTA).

0 bình luận về “C1: So sánh đặc điểm đại hình của Nam Mĩ với Bắc Mĩ. C2: Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp của Hoa Kì và Ca-na-đa phát”

 1. CÂU 1:

  Giống nhau :

   – Nam Mĩ và Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản: phía tây là núi trẻ, đồng bằng ở giữa và phía đông là cao nguyên hoặc núi thấp.

   Khác nhau :

  + Bấc Mĩ phía đông là núi già; Nam Mĩ phía đông là cao nguyên.

  + Hệ thống Coóc-đi-e chiếm 1/2 lục địa Bắc Mĩ nhưng hệ thống An-đét chỉ chiếm phần nhỏ diện tích Nam Mĩ.

  + Bắc Mĩ, đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam còn Nam Mĩ là một chuỗi các đồng bằng nối với nhau, chủ yếu là đồng bằng thấp.

  CÂU 2:

  Những điều kiện làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca- na-đa phát triển đến trình độ cao:

  – Điều kiện tự nhiên:

  + Có diện tích đất nông nghiệp lớn.

  + Khí hậu ôn đới và cận nhiệt.

  + Có nhiều hồ rộng và sông lớn, nguồn cung cấp nước dồi dào.

  – Điều kiện kinh tế – xã hội:

  + Trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến.

  + Có các trung tâm khoa học, ứng dụng công nghệ, số lượng máy nông nghiệp nhiều.

  + Lao động có trình độ cao.

  CÂU 3:

  – Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la là những nước công nghiệp mới có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. Các ngành công nghiệp chủ yếu là cơ khí chế tạo, lọc dầu, hoá chất, dệt, thực phẩm…

  – Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh công nghiệp khai khoáng. Đa số các xí nghiệp khai thác khoáng sản lớn đều do các công ti tư bản nước ngoài nắm giữ.

  – Ở các nước trong vùng biển Ca-ri-bê, ngành công nghiệp chủ yếu là sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm như sản xuất đường, đóng hộp hoa quả…

  CÂU 4:

  – Sự bất hợp lí :

  + Các đại điền trang chỉ chiếm 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích đất canh tác và đồng cỏ chăn nuôi.

  + Phần lớn nông dán lại không có ruộng, phải đi làm thuê.

  – Hậu quả : Ảnh hưởng đến phát triển sản xuất vì người dân không có điều kiện để cải tiến kĩ thuật, bị phụ thuộc vào đại điền trang, năng suất lao động thấp. Trong khi xuất khẩu các nông sản nhiệt đới nhưng lại phải nhập lương thực.

  CÂU 5:

  Sự ra đời của hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ có ý nghĩa:

  – Tạo ra sức mạnh tổng hợp để có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

  – Tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ từ Hoa Kì, Ca-na-đa sang Mê-hi-cô.

  – Tận dụng nguyên liệu, lao động của Mê-hi-cô.

  – Mở rộng thị trường nội địa.

  chúc bạn học tốt!

 2. Câu 1:

  — Giống nhau : Nam Mĩ và Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản: phía tây là núi trẻ, đồng bằng ở giữa và phía đông là cao nguyên hoặc núi thấp.

  – Khác nhau : … + Bắc Mĩ, đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam còn Nam Mĩ là một chuỗi các đồng bằng nối với nhau, chủ yếu là đồng bằng thấp.

   Câu 2:

  + Có diện tích đất nông nghiệp lớn.

  + Khí hậu ôn đới  cận nhiệt.

  + Có nhiều hồ rộng  sông lớn, nguồn cung cấp nước dồi dào.

  Câu 3:

  – Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê và Vê-nê-xu-ê-la là những nước công nghiệp mới. Các ngành công nghiệp chủ yếu là cơ khí chế tạo, lọc dầu, hoá chất, dệt, thực phẩm…

  – Các nước ở khu vực An-đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh công nghiệp khai khoáng. 

  – Ở các nước trong vùng biển Ca-ri-bê, ngành công nghiệp chủ yếu là sơ chế nông sản và chế biến thực phẩm.

  Câu 4:

  – Sự bất hợp lí :
  + Các đại điền trang chỉ chiếm 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích đất canh tác và đồng cỏ chăn nuôi.
  + Phần lớn nông dân lại không có ruộng, phải đi làm thuê.

  Câu 5:

  – Tạo ra sức mạnh tổng hợp để  sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

  – Tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ từ Hoa Kì, Ca-na-đa sang Mê-hi-cô.

Viết một bình luận