các bạn cho mik bt các loại cân này đc dùng ở đâu nha 1 – Cân y tế: Dùng để đo cân nặng của con người 2 – Cân đồng hồ: Dùng để đo khối lượng của vật 3

Photo of author

By Aaliyah

các bạn cho mik bt các loại cân này đc dùng ở đâu nha
1 – Cân y tế: Dùng để đo cân nặng của con người
2 – Cân đồng hồ: Dùng để đo khối lượng của vật
3 – Cân đòn: Dùng để đo khối lượng của vật
4 – Cân Rô-béc-van: Dùng để đo khối lượng của vật
5 – Cân điện tử: Dùng để đo khối lượng của vật
Leave a Comment