các bạn cho mình hỏi khi người ta gửi bài tập mà kèm theo ảnh mình muốn chỉnh sửa và ghi bài mình vào thì phải làm như thế nào các bạn giúp mình nha

Photo of author

By Caroline

các bạn cho mình hỏi khi người ta gửi bài tập mà kèm theo ảnh mình muốn chỉnh sửa và ghi bài mình vào thì phải làm như thế nào các bạn giúp mình nha
Leave a Comment