các cảnh quan sau thuộc kiểu môi trường nào? -rừng nhiệt đới ẩm -hoang mạc cát -xa van -rừng cận nhiệt đới ẩm -rừng cây bụi địa trung hải đồng cỏ ôn đ

Photo of author

By Margaret

các cảnh quan sau thuộc kiểu môi trường nào?
-rừng nhiệt đới ẩm
-hoang mạc cát
-xa van
-rừng cận nhiệt đới ẩm
-rừng cây bụi địa trung hải
đồng cỏ ôn đới
-rừng lá rộng
rừng lá kim
-đồng rêu
-cảnh quan vùng cực
Leave a Comment