Các trung tâm công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu có quy mô A. rất lớn và lớn. B. lớn và vừa. C. trung bình và nhỏ. D. l

By Kinsley

Các trung tâm công nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu có quy mô
A. rất lớn và lớn. B. lớn và vừa. C. trung bình và nhỏ. D. lớn và trung bình.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận