Câu 1: Biển đông là một biển kín và có tổng diện tích là: A. 3.445.000 km2 B. 3.446

By Hadley

Câu 1: Biển đông là một biển kín và có tổng diện tích là:
A. 3.445.000 km2 B. 3.446.000 km2
C. 3.447.000 km2 D. 3.448.000 km2
Câu 2: Đảo có diện tích lớn nhất ở nước ta là đảo nào?
A. Phú Quốc B. Phú Quốc
B. Phú Qúy D. Lý Sơn
Câu 3: Đồng bằng sông Hồng có tổng diện tích là bao nhiêu?
A. 12.000 km2 B. 13.000 km2
C. 14.000 km2 D. 15.000 km2
Câu 4: Nhận định nào sau đây chưa đúng về sông Mê Công?
A.Sông Mê Công là hệ thống sông lớn nhất Đông Nam Á
B.Sông Mê Công có tổng chiều dài dòng chính là 4300 km
C.Sông Mê Công là hệ thống sông lớn nằm ở Trung Bộ
D.Sông Mê Công là hệ thống sông lớn nằm ở Nam Bộ
Câu 5: Sông ngòi nước ta có đặc điểm là:
Chủ yếu là sông dài và lớn điển hình như Sông Hồng, Sông Cửu Long
B. Chủ yếu là sông nhỏ và ngắn
C. Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa rất ít
D. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính: Đông Bắc – Tây Nam và hướng Vòng cung
Câu 6: Dạng địa hình nổi bật ở vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam?
A. Địa hình Cacxto (Đá vôi)
B. Địa hình núi cao
C. Cao nguyên rộng, mặt phủ đất đỏ ba dan dày và xếp thành tầng
D. Địa hình đồng bằng xem với các lớp đất đỏ ba dan xếp thành từng tầng
Câu 7: Vì sao ở ĐBSCL thường xuyên bị nhiễm mặn và nhiễm phèn, ngập úng sâu mùa lũ?
A. Có đê ngăn lũ B. Không có đê ngăn lũ
C. Do địa hình cao D. Do bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ
Câu 8: Dãy núi nào là ranh giới khí hậu quan trọng nhất tạo ra sự khác biệt giữa vùng khí hậu phía Bắc và phía Nam nước ta là:
A. Hoàng Liên Sơn B. Hoành Sơn C. Bạch Mã D. Pu Đen Đinh
Câu 9: Các nhóm đất chính ở nước ta là:
A.Nhóm đất feralit và nhóm đất phù sa sông bồi tụ
B.Nhóm đất đất feralit và nhóm đất mùn núi cao
C.Nhóm đất feralit, nhóm đất xám
D.Nhóm đất feralit, nhóm đất mùn núi cao và nhóm đất phù sa sông bồi tụ
Câu 10: Trong các nhóm đất chính ở nước ta nhóm đất nào chiếm tỉ lệ cao nhất?
A. Feralit B. Đất mùn núi cao
C. Đất phù sa sông mới D. Đất xám

0 bình luận về “Câu 1: Biển đông là một biển kín và có tổng diện tích là: A. 3.445.000 km2 B. 3.446”

 1. 1 C. 3.447.000 km2 

  2 PHÚ QUỐC

  3 D. 15.000 km2

  4 C.Sông Mê Công là hệ thống sông lớn nằm ở Trung Bộ

  5 B. Chủ yếu là sông nhỏ và ngắn

  6 C. Cao nguyên rộng, mặt phủ đất đỏ ba dan dày và xếp thành tầng

  7 B. Không có đê ngăn lũ

  8 C. Bạch Mã

  9 D.Nhóm đất feralit, nhóm đất mùn núi cao và nhóm đất phù sa sông bồi tụ

  10 A. Feralit 

  Trả lời
 2. Câu 1: Biển đông là một biển kín và có tổng diện tích là: 
            A. 3.445.000 km2                                                         B. 3.446.000 km2               
            C. 3.447.000 km2                                        D. 3.448.000 km2            
  Câu 2: Đảo có diện tích lớn nhất ở nước ta là đảo nào? 
  A. Phú Quốc                   B.  Phú Quốc                     
  B. Phú Qúy                       D.  Lý Sơn  
  Câu 3: Đồng bằng sông Hồng có tổng diện tích là bao nhiêu? 
  A. 12.000  km2                                         B.  13.000  km2      
  C.  14.000 km2                                                                   D.  15.000 km2  
  Câu 4: Nhận định nào sau đây chưa đúng về sông Mê Công? 
  A.Sông Mê Công là hệ thống sông lớn nhất Đông Nam Á 
  B.Sông Mê Công có tổng chiều dài dòng chính là 4300 km 
  C.Sông Mê Công là hệ thống sông lớn nằm ở Trung Bộ 
  D.Sông Mê Công là hệ thống sông lớn nằm ở Nam Bộ 
  Câu 5: Sông ngòi nước ta có đặc điểm là: 
  A. Chủ yếu là sông dài và lớn điển hình như Sông Hồng, Sông Cửu Long                                            B. Chủ yếu là sông nhỏ và ngắn  
    C. Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa rất ít 
      D. Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính: Đông Bắc – Tây Nam và hướng Vòng cung 
  Câu 6: Dạng địa hình nổi bật ở vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam? 
           A. Địa hình Cacxto (Đá vôi)                                    
           B. Địa hình núi cao  
         C. Cao nguyên rộng, mặt phủ đất đỏ ba dan dày và xếp thành tầng  
         D. Địa hình đồng bằng xem với các lớp đất đỏ ba dan xếp thành từng tầng 
  Câu 7: Vì sao ở ĐBSCL thường xuyên bị nhiễm mặn và nhiễm phèn, ngập úng sâu mùa lũ? 
         A. Có đê ngăn lũ                       B. Không có đê ngăn lũ     
         C. Do địa hình cao                     D. Do bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ 
  Câu 8: Dãy núi nào là ranh giới khí hậu quan trọng nhất tạo ra sự khác biệt giữa vùng khí hậu phía Bắc và phía Nam nước ta là: 
        A.  Hoàng Liên Sơn           B. Hoành Sơn           C. Bạch Mã    D. Pu Đen Đinh 
   Câu 9: Các nhóm đất chính ở nước ta là: 
  A.Nhóm đất feralit và nhóm đất phù sa sông bồi tụ 
  B.Nhóm đất đất feralit và nhóm đất mùn núi cao 
  C.Nhóm đất feralit, nhóm đất xám 
  D.Nhóm đất feralit, nhóm đất mùn núi cao và nhóm đất phù sa sông bồi tụ 
   Câu 10: Trong các nhóm đất chính ở nước ta nhóm đất nào chiếm tỉ lệ cao nhất? 
       A. Feralit                                                       B. Đất mùn núi cao        
       C. Đất phù sa sông mới                                 D. Đất xám 

  Trả lời

Viết một bình luận