Câu 1: Các dòng sông chính trong vùng Đông Nam Bộ là A. Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Sài Gòn. B. Sông Biên Hòa, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. C.

Photo of author

By Jasmine

Câu 1: Các dòng sông chính trong vùng Đông Nam Bộ là
A. Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Sài Gòn.
B. Sông Biên Hòa, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai.
C. Sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn.
D. Sông Đồng Nai, sông Bé, sông Vàm Cỏ Đông.
Câu 5: Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là
A. Đất xám và đất phù sa.
B. Đất badan và đất feralit.
C. Đất phù sa và đất feralit.
D. Đất badan và đất xám.
Câu 6: Các hồ nước nhân tạo quan trọng cho thủy lợi và thủy điện trong vùng Đông Nam Bộ là
A. Hồ Ba Bể và hồ Lắk.
B. Hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An.
C. Hộ Thác Bà và hồ Đa Nhim.
D. Hồ Yaly và hồ Dầu Tiếng.
Câu 7: Khó khăn của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là
A. Chỉ có hai tỉnh và thành phố giáp biển.
B. Đất đai kém màu mỡ, thời tiết thất thường.
C. Ít khoáng sản, rừng và nguy cơ ô nhiễm môi trường.
D. Tài nguyên sinh vật hạn chế và có nguy cơ suy thoái.
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?
A. Dân cư đông đúc, mật độ dân số khá cao.
B. Thị trường tiêu thụ nhỏ do đời sống nhân dân ở mức cao.
C. Lực lượng lao động dồi dào, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
D. Có sức hút mạnh mẽ với lao động cả nước.
Câu 9: Các di tích lịch sử, văn hóa ở Đông Nam Bộ là
A. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Nhà Tù Côn Đảo.
B. Bến Cảng Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Thánh địa Mỹ Sơn.
C. Địa đạo Củ Chi, Nhà Tù Côn Đảo, Phố cổ Hội An.
D. Nhà Tù Côn Đảo, Phố cổ Hội An, Bến Cảng Nhà Rồng.
Câu 10: Khoáng sản quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là
A. Than.
B. Dầu khí.
C. Bôxit.
D. Đồng.
Câu 11: Thành phố có sức thu hút lao động nhất cả nước ở Đông Nam Bộ là
A. Biên Hòa.
B. Thủ Dầu Một.
C. TP. Hồ Chí Minh.
D. Bà Rịa – Vũng Tàu.
Câu 12: Đông Nam Bộ có thể phát triển nhanh không phải do
A. là trung tâm kinh tế phía Nam.
B. gần nhiều vùng giàu tiềm năng.
C. gần trung tâm các nước Đông Nam Á.
D. nền nông nghiệp tiên tiến nhất.
Câu 13: Đầu mối giao thông vận tải hàng đầu của Đông Nam Bộ và cả nước là
A. Vũng Tàu.
B. TP Hồ Chí Minh.
C. Đà Lạt.
D. Nha Trang.
Câu 14: Khó khăn của vùng Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là
A. chỉ có hai tỉnh và thành phố giáp biển.
B. đất đai kém màu mỡ, thời tiết thất thường.
C. ít khoáng sản, rừng và tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.
D. tai nguyên sinh vật hạn chế và có nguy cơ suy thoái.
Câu 15: Các thành phố tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là
A. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.
B. TP. Hồ Chí Minh, Thủ dầu Một, Vùng Tàu.
C. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương.
D. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai.
—–HẾT—–
Leave a Comment