Câu 1 : Làm thế nào để nhận biết là vật dẫn điện hay vật cách điện ? Câu 2 : vì sao nói dòng điện có tác dụng nhiệt , phát sáng , sinh lí . Lấy VD

Photo of author

By Melanie

Câu 1 : Làm thế nào để nhận biết là vật dẫn điện hay vật cách điện ?
Câu 2 : vì sao nói dòng điện có tác dụng nhiệt , phát sáng , sinh lí . Lấy VD

0 bình luận về “Câu 1 : Làm thế nào để nhận biết là vật dẫn điện hay vật cách điện ? Câu 2 : vì sao nói dòng điện có tác dụng nhiệt , phát sáng , sinh lí . Lấy VD”

 1. Câu 1: Cấp nguồn cho chất đó, nếu có dòng điện chạy qua thì chất đó dẫn điện còn không có thì là chất cách điện, có thể nối thêm nối tiếp 1 bóng đèn để dễ nhận biết.

  Câu 2:

  – òDng điện đi qua dây mai-so làm nóng nó => tác dụng nhiệt 

  – Dòng điện đi qua dây tóc bóng đèn => làm nóng nó đến mức phát sáng

  – Dòng điện nhỏ đi qua cơ thể gây giật nhẹ ( co cơ ) => tác dụng sinh lý

 2. C1 Vật dẫn điện là vật cho dòng điện đi qua
  Vật cách điện là vật ko cho dòng điện đi qua
  C2 vì trong dòng điện có nhiệt năng nên là vật có tác dụng nhiệt, phát sáng, Sinh lí
  Vd tác dụng nhiệt làm ấm cho gà
  Phát sáng đèn leg làm cho vật PS
  Sinh lí ko biết

Viết một bình luận