Câu 1: Một học sinh đạp xe đều trong 1,5 giờ đi được 12 km. Nếu em đó đạp xe đều từ nhà đến trưởng hết 0,5 giờ thì quãng đường từ nhà đến trường dài b

By Autumn

Câu 1: Một học sinh đạp xe đều trong 1,5 giờ đi được 12 km. Nếu em đó đạp xe đều từ nhà đến
trưởng hết 0,5 giờ thì quãng đường từ nhà đến trường dài bao nhiêu km.

0 bình luận về “Câu 1: Một học sinh đạp xe đều trong 1,5 giờ đi được 12 km. Nếu em đó đạp xe đều từ nhà đến trưởng hết 0,5 giờ thì quãng đường từ nhà đến trường dài b”

 1. Đáp án:4km

   

  Giải thích các bước giải:

   Vận tốc của em học sinh đó là: \(v = \frac{s}{t} = \frac{{12}}{{1,5}} = 8(km/h)\)

  Quãng đường từ nhà đến trường là: s=v.t=8.0,5=4(km)

  Trả lời
 2. Đáp án:

   4 km 

  Giải thích các bước giải:

   Trong  1 giờ em đó đạp dc số km là : 

       12 : 1,5 = 8 ( km ) 

  TRong 1,5 h e m đó đạp xe  từ nhà đến trường số km là : 

      8 x 0,5 = 4 ( km) 

  Trả lời

Viết một bình luận