Câu 1: Một người mang một cái can 3 lít đến cửa hàng để mua 1 lít dấm. Người bán hàng chỉ có một cái can 5 lít đựng đầy nước dấm và một can 2 lít chưa

Photo of author

By Ayla

Câu 1:
Một người mang một cái can 3 lít đến cửa hàng để mua 1 lít dấm. Người bán hàng chỉ
có một cái can 5 lít đựng đầy nước dấm và một can 2 lít chưa đựng gì cả.
Theo em, người bán hàng phải dùng cách nào để đong đúng yêu cầu của khách?
Câu 2: Hãy cho biết tác dụng của mặt phẳng nghiêng khi nâng các vật lên cao và khi
di chuyển vật từ trên xuống
Câu 3:
Có 6 viên bi giống hệt nhau, trong đó có 1 viên bi bằng chì và 5 viên bi bằng sắt.
Chỉ với hai lần cân hãy chỉ ra viên bi bằng chì.
Câu 6 :nên sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hai hệ thống ròng rọc sau (như hình vẽ) để đưa vật m lên cao? giải thích?

0 bình luận về “Câu 1: Một người mang một cái can 3 lít đến cửa hàng để mua 1 lít dấm. Người bán hàng chỉ có một cái can 5 lít đựng đầy nước dấm và một can 2 lít chưa”

 1. câu 3: 

  ta chia số bi thành 2 phần bằng nhau. so sánh 3 viên với 3 viên bên nào nặng hơn là bên cóviên bi chì.

  lần thứ 2: ta lấy 2 viên đặt lên bàn cân

  TH1: cả 2 viên bi đó nặng bằng nhau thì viên bi còn lại là viên bị chì

  TH2: nếu 1 trong 2 viên nặng hơn thì viên đó là viên bi chì

  Câu 1: 

  người bán hàng đổ nước dấm đầy vào can 3 lít, sau đó đổ số nước dấm ở can 3 lít đầy vào can 2 lít.  Ở can 3 lít còn lại là một lít.

  câu 2:

  khi kéo vật lên cao, nếu ta sử dụng mặt phẳng nghiêng thì ta tốn một lực nhỏ hơn trong lượng của vật nghĩa là ta lợi về lực.

  khi di chuyển vật từ trên xuống, sử dụng mặt phẳng nghiêng làm cho vật chuyển động chậm hơn so với trường hợp thả vật rơi thẳng đứng. Góc nghiêng càng nhỏ thì vật chuyển động cảm chậm. Điều này chánh cho vật va chạm mạnh ở chân mặt phẳng nghiêng.

  mình mới làm đến đấy thôi. Chúc bạn học tốt

 2. Đáp án:

  Câu 1: người bán hàng sẽ đổ đày can 3l rồi sau đó lấy can 3l đổ bớt về can 2l thì trong can 3l sẽ có 1l dấm.

  Câu 2:+KHi lên dốc mặt phẳng nghiêng sẽ giúp ta kéo vật lên nhẹ nhàng hơn, ít hơn so với trọng lực của vật.

  + kHi xuống dốc thì giúp ta xuống từ từ hơn không bị quá đà

  Câu 6:Mình không thấy hình nhưng mình nói luôn:

  -Chọn hình có ròng rọc động vì ròng rọc động sẽ giúp ta kéo vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Viết một bình luận