Câu 13. Nếu ngoài trọng lực và lực đàn hồi, vật còn chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát thì cơ năng của hệ có được bảo toàn không ? Khi đó công của

By Adalyn

Câu 13. Nếu ngoài trọng lực và lực đàn hồi, vật còn chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát thì cơ năng của hệ có được bảo toàn không ? Khi đó công của lực cản, lực ma sát bằng :
A. Không; độ biến thiên cơ năng B. Có; độ biến thiên cơ năng
C. Có; hằng số D. Không; hằng số
Câu 14. Một vật được ném lên từ độ cao h = 1m so với mặt đất với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg (lấy g = 10m/s2). Cơ năng của vật so với mặt đất bằng :
A. 4J B. 5 J C. 6 J D. 7 J
Câu 15. Người ta thả rơi tự do một vật 400 g từ điểm B cách mặt đất 20 m. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật tại C cách B một đoạn 5 m là :
A. 20 J B. 60 J C. 40 J D. 80 J
Câu 16. Một vật có khối lượng 500 g rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 100 m xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật tại 50 m là bao nhiêu ?
A. 250 J B. 2500 J C. 500 J D. 5000 J
Câu 17. Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với vật tốc 8 m/s, bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. Độ cao cực đại mà vật đạt được là :
A. 80 m B. 0,8 m C. 3,2 m D. 6,4 m

0 bình luận về “Câu 13. Nếu ngoài trọng lực và lực đàn hồi, vật còn chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát thì cơ năng của hệ có được bảo toàn không ? Khi đó công của”

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm