Câu 2: Em hãy xác định ai là người có hành vi vi pham Luật Lao động trong các trường hợp dưới đây (người lao động hay người sử dụng lao động) Hành vi

Photo of author

By Sadie

Câu 2: Em hãy xác định ai là người có hành vi vi pham Luật Lao động trong các trường hợp
dưới đây (người lao động hay người sử dụng lao động)
Hành vi vi phạm
Người lao động
Người sử dụng lao động
1. Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công
nghiệp
2. Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời
hạn đã bỏ việc, trốn ở lại nưrớc ngoài
3. Không trả công cho người thử việc
4. Kéo dài thời gian thử việc
5. Không sử dụng trang bị bảo hộ lao
động khi làm việc
6. Tự ý bỏ việc không báo trước
7. Nghi việc dài ngày không có lí do
8. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận
9. Không cung cấp trang thiết bị bảo hộ
lao động cho người làm việc trong môi
trường độc hại như đã cam kết trong hợp
đồng lao động.
10. Tự ý đuổi việc người lao động khi
chưa hết hạn hợp đồng.

0 bình luận về “Câu 2: Em hãy xác định ai là người có hành vi vi pham Luật Lao động trong các trường hợp dưới đây (người lao động hay người sử dụng lao động) Hành vi”

 1. *:Người lao động 

  +:Người sử dụng lao động

  1. Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệp +

  2. Đi xuất khẩu lao động chưa hết thời hạn đã bỏ việc, trốn ở lại nưrớc ngoài *

  3. Không trả công cho người thử việc  +

  4. Kéo dài thời gian thử việc  +

  5. Không sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc*

  6. Tự ý bỏ việc không báo trước  *

  7. Nghi việc dài ngày không có lí do  *

  8. Không trả đủ tiền công theo thỏa thuận  +

  9. Không cung cấp trang thiết bị bảo hộ lao động cho người làm việc trong môi trường độc hại như đã cam kết trong hợp đồng lao động.  +

  10. Tự ý đuổi việc người lao động khi chưa hết hạn hợp đồng.  +

Viết một bình luận