Câu 20 một lò xo có chiều dài tự nhiên 21cm giữ cố định một đầu đầu kia tác dụng một lực kéo 5N khi ấy lò xo dài 25cm hỏi độ cứng của lò xo là bao nhi

Photo of author

By Bella

Câu 20 một lò xo có chiều dài tự nhiên 21cm giữ cố định một đầu đầu kia tác dụng một lực kéo 5N khi ấy lò xo dài 25cm hỏi độ cứng của lò xo là bao nhiêu
A 20N/m
B 125N/m
C 1,25N/m
D 23,8N/m
Leave a Comment