Câu 9: Hãy kế tên 5 quốc gia có dân số thuộc chủng tộc Môn – gô – li – a.

Photo of author

By Ivy

Câu 9: Hãy kế tên 5 quốc gia có dân số thuộc chủng tộc Môn – gô – li – a.

0 bình luận về “Câu 9: Hãy kế tên 5 quốc gia có dân số thuộc chủng tộc Môn – gô – li – a.”

  1. Đáp án:

    Các nước có dân thuộc chủng tộc Môn – gô – lô – ít thường là người châu Á.

    Vậy các nước có dân thuộc chủng tộc Môn – gô – lô – ít là: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Malaysia, Indonesia, Philippines, ….

    Thêm: Mongolia là Mông Cổ nha.

    Chúc học tốt!!!

Viết một bình luận