Câu khó nè: a) Ký hiệu vị trí X trên tờ giấy và ảnh ảo của nó tao bởi gương phẳng là S và S’ Góc hợp bởi đoạn thẳng SS’ và đoạn thẳng MN: SHM = 89 độ

By Mackenzie

Câu khó nè:
a) Ký hiệu vị trí X trên tờ giấy và ảnh ảo của nó tao bởi gương phẳng là S và S’ Góc hợp bởi đoạn thẳng SS’ và đoạn thẳng MN: SHM = 89 độ
Các khoảng cách: SH = 10cm, S’H = 10,1cm.
-Nhận xét kết quả đo được:

0 bình luận về “Câu khó nè: a) Ký hiệu vị trí X trên tờ giấy và ảnh ảo của nó tao bởi gương phẳng là S và S’ Góc hợp bởi đoạn thẳng SS’ và đoạn thẳng MN: SHM = 89 độ”

Viết một bình luận