Câu nào sau đây sai? Vì sao? A. dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng B. chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các hạt tải điện C. c

Photo of author

By Samantha

Câu nào sau đây sai? Vì sao?
A. dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
B. chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các hạt tải điện
C. chiều dòng điện quy ước là chiều dịch chuyển cùa các ion dương
D. trong dây dẩn kim loại chiều dòng điện ngược chiều chuyển động của các electron tự do

0 bình luận về “Câu nào sau đây sai? Vì sao? A. dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng B. chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các hạt tải điện C. c”

 1. Đáp án:

  C. chiều dòng điện quy ước là chiều dịch chuyển cùa các ion dương

  Giải thích các bước giải:

  A đúng ( Lý thuyết đã cho )

  B đúng (Lý thuyết đã cho)

  C sai ( Chiều dòng điện là  chiều dịch chuyển của cả 2 hạt mang điện tích âm và dương)

  D đúng (Chiều dòng điện là chiều từ dương sang âm, chiều chuyển động của electron là chiều từ âm sang dương)

   

 2. Đáp án:

  C.

  Giải thích các bước giải:

  Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. A đúng.

  Trong bán dẫn, chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các electron và lỗ trống, tức là các hạt tải điện. B đúng.

  Trong kim loại chỉ có electron tự do, không có ion dương, nên chiều dòng điện trong kim loại không phải là chiều dịch chuyển của các ion dương. C sai.

  Trong dây dẫn kim loại chỉ có các electron tự do, chiều dòng điện ngược chiều với chiều chuyển động của các electron tự do. D đúng.

   

Viết một bình luận