Chiều dài tự nhiên của một lò xo là 5cm. Móc là xo vào vật M và treo vật A vào lò xo,lò xo dãn ra 7cm.Hỏi lực đàn hồi có tác dụng lên vật M không

By Ariana

Chiều dài tự nhiên của một lò xo là 5cm. Móc là xo vào vật M và treo vật A vào lò xo,lò xo dãn ra 7cm.Hỏi lực đàn hồi có tác dụng lên vật M không

0 bình luận về “Chiều dài tự nhiên của một lò xo là 5cm. Móc là xo vào vật M và treo vật A vào lò xo,lò xo dãn ra 7cm.Hỏi lực đàn hồi có tác dụng lên vật M không”

  1. Đáp án: Có

    Giải thích các bước giải: Vật M đã tác dụng lên lò xo 1 lực hút của trái đất (trọng lực) và lò xo tác dụng lên vật M 1 lực kéo. Chứng tỏ lò xo đã tác dụng lực đàn hồi lên vật M.

    Trả lời
  2. Đáp án: có

    Giải thích các bước giải: Vì vật M tác dụng lên lò xo lực kéo nên lò xo tác dụng ngược lại vật M một lực đàn hồi cùng phương, ngược chiều với vecto kéo của vật M.

    Trả lời

Viết một bình luận