cho 2 điện tích đặt tại 2 điểm A, B trong không khí, điểm M có cường độ tổng hợp bằng 0, M cách B một khoảng ? chỉ em phương pháp giải với ạ

Photo of author

By Amaya

cho 2 điện tích đặt tại 2 điểm A, B trong không khí, điểm M có cường độ tổng hợp bằng 0, M cách B một khoảng ? chỉ em phương pháp giải với ạ

0 bình luận về “cho 2 điện tích đặt tại 2 điểm A, B trong không khí, điểm M có cường độ tổng hợp bằng 0, M cách B một khoảng ? chỉ em phương pháp giải với ạ”

 1. Đáp án:

  TH1: qA, qB cùng dấu

  ==> M nằm giữa A và B

  công thức :

  ║qA ║/R1^2 = ║ qB║/ (AB-R1)^2

  TH2: qA,qB khác dáu

  ==> M nằm ở phía điện tích nhỏ hơn

  ║qA ║/R1^2 = ║ qB║/ (AB+R1)^2 ( công thức này là qA

 2. Bạn áp dụng công thức cân bằng á

  Ea+Eb = 0 ( M có cường độ tổng hợp bằng 0 )

  ==> Ea = -Eb

  Bạn giải Ea và Eb, xong bạn tính khoảng cách giữa Em và Ea, Eb là ra nhé !

Viết một bình luận