Cho hai xe bắt đầu xuất phát từ hai vị trí AB =100km, xe A chuyển động nhanh dần đều về phía B với gia tốc a=1m/s², xe B chuyển động thăng đều với v

By Natalia

Cho hai xe bắt đầu xuất phát từ hai vị trí AB =100km, xe A chuyển động nhanh dần đều về phía B với gia tốc a=1m/s², xe B chuyển động thăng đều với vận tốc 20km/h.
a. Tìm s mỗi xe đi trong t=1 phút
b. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe, gốc O trùng với gốc A, chiều dương (+) từ A đến B?
c. Xác định thời gian, vị trí hai xe gặp nhau
d. Vẽ đồ thị
5sao cho ai nhanh và đúng nhất!!
Help mee!! Plssss.
Viết một bình luận