Cho mình hỏi tí là các đuôi le er et ow y được xem là tính từ ngắn vần chỉ áp dụng ở so sánh hơn hay áp dụng cho tất cả mọi so sánh nhất và so sánh ké

Photo of author

By Mary

Cho mình hỏi tí là các đuôi le er et ow y được xem là tính từ ngắn vần chỉ áp dụng ở so sánh hơn hay áp dụng cho tất cả mọi so sánh nhất và so sánh kép, so sánh càng thì càng luôn ạ ?
Leave a Comment