cho một ví dụ chứng tỏ các phân tử cấu tạo vật luôn chuyển động và sự chuyển động này có liên quan đến nhiệt độ của vật Ф ω ∠ giúp e với

Photo of author

By Eden

cho một ví dụ chứng tỏ các phân tử cấu tạo vật luôn chuyển động và sự chuyển động này có liên quan đến nhiệt độ của vật
Ф ω ∠ giúp e với

0 bình luận về “cho một ví dụ chứng tỏ các phân tử cấu tạo vật luôn chuyển động và sự chuyển động này có liên quan đến nhiệt độ của vật Ф ω ∠ giúp e với”

 1. Đáp án:

  + Khi bỏ đường vào cốc nước thì sau một thời gian đường và nước đã hòa tan vào nhau. 

  + Có được điều này là do sự chuyển động không ngừng của các phân tử cấu tạo nên vật

  + Cũng ví dụ trên nhưng khi đun nóng nước lên đường và nước sẽ hòa tan nhanh hơn 

  ⇒ Khi tăng nhiệt độ các phân tử chuyển động nhanh hơn.

   

 2. Khi đun nước thì nhưng sối, các dòng nước chuyển động hỗn độn cho các phân tử nước chuyển động hỗn độn. Trong trường hợp này nhiệt độ của vật lớn nên nước mới chuyển động nhanh hơn bình thường

   

Viết một bình luận