Cho R1 nối tiếp R2.Chứng minh Qtoả1 phần Qtoả2=R1 phần R2

By aihong

Cho R1 nối tiếp R2.Chứng minh Qtoả1 phần Qtoả2=R1 phần R2

0 bình luận về “Cho R1 nối tiếp R2.Chứng minh Qtoả1 phần Qtoả2=R1 phần R2”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, nên cường độ dòng điện qua mỗi điện trở:

  \({I_1} = {I_2} = I\)

  Nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở:

  \(\left\{ \begin{gathered}
    {Q_{toa1}} = {I_1}^2{R_1}t = {I^2}{R_1}t \hfill \\
    {Q_{toa2}} = {I_2}^2{R_2}t = {I^2}{R_2}t \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right. \Rightarrow \frac{{{Q_{toa1}}}}{{{Q_{toa2}}}} = \frac{{{I^2}{R_1}t}}{{{I^2}{R_2}t}} = \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}}\) (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận