Cho vd quán tính. 2.khi ô tô đột ngột rẽ phải,hành khách trên xe sẽ ngã về hướng nào.Vì sao? 3.Khi đi vấp phải vật cản, ta bị ngã về phía nào? Tại sao

Photo of author

By Sarah

Cho vd quán tính.
2.khi ô tô đột ngột rẽ phải,hành khách trên xe sẽ ngã về hướng nào.Vì sao?
3.Khi đi vấp phải vật cản, ta bị ngã về phía nào? Tại sao?
4.Vì sao khi dốc ngược một chiếc ly bị ướt,giữ chặt và vẩy mạnh, ta có thể dễ dàng khiến nước bám
trên thành và đáy li văng ra ngoài.
5.Khi cán búa lỏng , có thể làm chặt lại bằng cách gõ mạnh đuôi cán búa xuống đất?
Leave a Comment