Chức năng của phần mềm là gì? Phân loại thiết bị vào và thiết bị ra trong các thiết bị sau: chuột, bàn phím, màn hình, máy chiếu, loa, máy in, máy sc

By Emery

Chức năng của phần mềm là gì?
Phân loại thiết bị vào và thiết bị ra trong các thiết bị sau: chuột, bàn phím, màn hình, máy chiếu, loa, máy in, máy scan

0 bình luận về “Chức năng của phần mềm là gì? Phân loại thiết bị vào và thiết bị ra trong các thiết bị sau: chuột, bàn phím, màn hình, máy chiếu, loa, máy in, máy sc”

  1. chức năng cua phân mềm là xử lý thông tin và cung cấp đồ hoa

    phần mềm: chuột, bàn phím, màn hình, máy chiếu, máy in.

    phần cung: loa, máy scan

    Trả lời
  2. Trong khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềmphần mềm máy tính là tất cả thông tin được xử lý bởi hệ thống máy tính, chương trình và dữ liệu. Phần mềm máy tính bao gồm các chương trình máy tính, thư viện và dữ liệu không thể thực thi liên quan, chẳng hạn như tài liệu trực tuyến hoặc phương tiện kỹ thuật số.

    Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm