Chùm sáng song song gồm các tia sáng……Trên đường truyền của chúng

Photo of author

By Arya

Chùm sáng song song gồm các tia sáng……Trên đường truyền của chúng

0 bình luận về “Chùm sáng song song gồm các tia sáng……Trên đường truyền của chúng”

  1. Đáp án: Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng .

    Giải thích các bước giải:

Viết một bình luận