Cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng A. năng lượng mới. B. củi gỗ. C. than đá. D. dầu kh

By Piper

Cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng
A. năng lượng mới. B. củi gỗ. C. than đá. D. dầu khí.

0 bình luận về “Cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới hiện nay có sự thay đổi theo hướng tập trung tăng tỉ trọng A. năng lượng mới. B. củi gỗ. C. than đá. D. dầu kh”

Viết một bình luận