. Có hai cốc nước đựng hai lượng nước như nhau nhưng có nhiệt độ khác nhau : một cốc nước lạnh và một cốc nước nóng. Hỏi cốc nước nào có nhiệt năng lớ

Photo of author

By Madelyn

. Có hai cốc nước đựng hai lượng nước như nhau nhưng có nhiệt độ khác nhau : một cốc nước lạnh và một cốc nước nóng.
Hỏi cốc nước nào có nhiệt năng lớn hơn ? Vì sao ?
Nếu trộn hai cốc nước với nhau, nhiệt năng của’chúng thay đổi thế nào ?
Giups m vs m bn ơi
Leave a Comment