Có hai điện trở R1,R2 được lần lượt mắc theo hai cách nối tiếp và song song . Hiệu điện thế hai đầu mạch luôn bằng 12V. Cường độ dòng điện trong khi

Photo of author

By Gianna

Có hai điện trở R1,R2 được lần lượt mắc theo hai cách nối tiếp và song song . Hiệu điện thế hai đầu mạch luôn bằng 12V. Cường độ dòng điện trong khi mắc nối tiếp là 0,3A và khi mắc song song là 1,6A. biết R1>R2. Tính gía trị của điện trở R1,R2.

0 bình luận về “Có hai điện trở R1,R2 được lần lượt mắc theo hai cách nối tiếp và song song . Hiệu điện thế hai đầu mạch luôn bằng 12V. Cường độ dòng điện trong khi”

 1. Đáp án:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{R_1} = 30\Omega \\{R_2} = 10\Omega \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  + Khi 2 điện trở mắc nối tiếp, ta có:

  Tổng trở của mạch \({R_{nt}} = {R_1} + {R_2}\)

  Cường độ dòng điện khi này: \({I_{nt}} = \dfrac{U}{{{R_{nt}}}} \Rightarrow {R_{nt}} = \dfrac{U}{{{I_{nt}}}} = \dfrac{{12}}{{0,3}} = 40\Omega \)

  \( \Rightarrow {R_1} + {R_2} = 40\Omega \)  (1)

  + Khi 2 điện trở mắc song song, ta có:

  Tổng trở của mạch: \({R_{//}} = \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\)

  Cường độ dòng điện khi này: \({I_{//}} = \dfrac{U}{{{R_{//}}}} \Rightarrow {R_{//}} = \dfrac{U}{{{I_{//}}}} = \dfrac{{12}}{{1,6}} = 7,5\Omega \)

  \( \Rightarrow \dfrac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = 7,5\Omega \)  (2)

  Từ (1) và (2) ta suy ra \(\left\{ \begin{array}{l}{R_1} + {R_2} = 40 = S\\{R_1}.{R_2} = 300 = P\end{array} \right.\)

  Giải phương trình vi-ét \({X^2} – SX + P = 0\) ta được:   \(\left[ \begin{array}{l}{R_1} = 30\Omega  \Rightarrow {R_2} = 10\Omega \\{R_1} = 10\Omega \left( {loai} \right)\end{array} \right.\)

  Vậy ta có \(\left\{ \begin{array}{l}{R_1} = 30\Omega \\{R_2} = 10\Omega \end{array} \right.\)

 2. Đáp án:

  $R_{1}$+ $R_{2}$= $\frac{U}{I_{1}}$ = $\frac{12}{0,3}$ = 40(*)

  $\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}$ = $\frac{U}{I_{2}}$ =$\frac{12}{1,6}$ = 7,5(**)

  Từ (*) và (**) suy ra:

  $\left \{ {{R_{1} =30 } \atop {R_{2}=10}} \right.$

Viết một bình luận