có mấy loại khai thác rừng?nêu ví dụ từng loại

By Ximena

có mấy loại khai thác rừng?nêu ví dụ từng loại

0 bình luận về “có mấy loại khai thác rừng?nêu ví dụ từng loại”

 1. Có 3 kiểu khai thác rừng là :

  -Khai thác trắng : Chặt hết cây rừng đi rồi trồng lại.

  -Khai thác chọn : Khai thác cây khi đã qua chọn lựa.

  -Khai thác dần : Khai thác rừng trong nhiều lần.

  Chúc bn hok tốt!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm