Công thức Logarit: Bảng công thức Logarit đầy đủ nhất

Photo of author

By mtrend

Công thức Logarit, thì mình nghĩ rằng nó còn khá mới lạ và mình nghĩ rằng các bạn học sinh ít biết đến bộ công thức của Logarit phải không nào? Tuy nhiên, khi cần dùng đến bộ công thức này thì các bạn có thể tham khảo ngay trong bài viết này nhé.

Logarit là gì?

Logarit là một phép toán nghịch đảo của lũy thừa, có nghĩa là logarit của một số là số mũ của một giá trị cố định, gọi là cơ số, phải được nâng lên lũy thừa để tạo ra con số đó.

Các công thức Lôgarít (in màu)

cong thuc logarit

Tóm tắt công thức Logarit

cong thuc logarit 1
Các bạn, có thể lưu bảng công thức đầy đủ này lại để sử dụng đến khi cần nhé các bạn nhỏ.

Viết một bình luận