Công thức tính diện tích và thể tính hình chữ nhật

Photo of author

By mtrend

Khi làm những bài tập toán học, thì công thức tính diện tích và thể tích hình hộp chữ nhật có bộ công thức tính khó nhớ và nó gây ra cho người dùng không ít rắc rối. Khó nhớ, nhưng nó lại được sử dụng nhiều trong quá trình làm bài tập.
cong thuc tinh dien tich va the tinh hinh chu nhat
Nếu như các bạn lỡ quên mất, thì các bạn có thể tham khảo qua bài viết này để ôn lại và nắm rõ lại các kiến thức về hình hộp chữ nhật để áp dụng khi làm bài tập nhé.
[toc]

Công thức tính thể tích hình một chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao của hình.
cong thuc tinh dien tich va the tinh hinh chu nhat 1

Công thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Có thể dễ thấy diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật sẽ bằng tổng diện tích của 6 mặt của hình hộp cộng lại. Trong đó cứ 2 mặt đối có diện tích bằng nhau nên chúng ta có thể suy ra diện tích là:
cong thuc tinh dien tich va the tinh hinh chu nhat 2

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Thực ra kiến thức này có thể ít bắt gặp nhưng mình cũng liệt kê luôn để các bạn dễ theo dõi. Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích 4 mặt xung quanh của hình trừ 2 mặt đáy nên chúng ta có:
cong thuc tinh dien tich va the tinh hinh chu nhat 3
Trong đó:

  • A = Area: Diện tích
  • V = volume: Thể tích
  • l = length: Chiều dài
  • w = width: Chiều rộng
  • h = hight: Chiều cao

Bài tập áp dụng
Cho hình hộp chữ nhật như phía dưới có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm, chiều cao 6 cm. Tính thể tích, diện tích toàn phần của hình này
cong thuc tinh dien tich va the tinh hinh chu nhat 4
Chúng ta sẽ có:
– Thể tích hình hộp V = lwh = 8 X 5 X 6 = 240 cm³
– Diện tích toàn phần A = 2(hl + hw + lw) = 2(6 X 8 + 6 X 5 + 8 X 5) = 236 cm²
– Diện tích xung quanh A(xung quanh) = 2(hl+hw) = 2(6 X 8 + 6 X 5) = 156 cm²

Diện tích hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài nhân chiều rộng. Ví dụ ở đây ta có diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là a và chiều dài là b thì công thức là: S=a.b
cong thuc tinh dien tich va the tinh hinh chu nhat 8

Chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng: C= 2(a+b)
cong thuc tinh dien tich va the tinh hinh chu nhat 9
Ví dụ cụ thể bài toán tính diện tích hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB là 15cm. Chiều rộng BD là 8cm chúng ta sẽ có:
– Diện tích: S(ABCD)=15*8=120 cm vuông
– Chu vi: C(ACBD) = 2(15+8) = 46 cm
Với các kiến thức về công thức tính của hình chữ nhật, các bạn có thể lưu lại để sử dụng khi gặp phải các bài tập liên quan nhé.

Viết một bình luận