đâu là vùng tập trung dân cư đông đúc nhất ở bắc mỹ

By Eloise

đâu là vùng tập trung dân cư đông đúc nhất ở bắc mỹ

0 bình luận về “đâu là vùng tập trung dân cư đông đúc nhất ở bắc mỹ”

  1. Phía Đông Hoa Kỳ là nơi tập trung đônng nhất của Bắc Mỹ( mật độ 51-100 người/ km2) Đặc biệt dải đất ven bờ phía Nam Hồ Lớn và vùng duyên hải Đông Bắc Hoa Kỳ có mật độ dân cư lên đến 100 người/ km2 chủ yếu do công nghiệp phát triển sớm, mức độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều thành phố, khu công nghiệp, hải cảng lớn

    Trả lời
  2. Phía đông Hoa Kì là khu vực tập trung đông dân nhất của Bắc Mĩ ( mật độ 51-100 người/km2) . Đặc biệt dải đất ven bờ phía nam Hồ Lớn và vùng duyên hải Đông Bắc Hoa Kì có mật độ dân cư lên tới trên 100 người/km2, chủ yếu do công nghiệp phát triển sớm , mức độ dô thị hóa cao , tập trung nhiều thành phố , khu công nghiệp , hải cảng lớn.

    Trả lời

Viết một bình luận