để khai thác 1 cách hợp lí tài năng trong lao động và kĩ thuật chúng ta phải làm gì ?

By Reese

để khai thác 1 cách hợp lí tài năng trong lao động và kĩ thuật chúng ta phải làm gì ?

0 bình luận về “để khai thác 1 cách hợp lí tài năng trong lao động và kĩ thuật chúng ta phải làm gì ?”

 1. Bài Làm :

   – Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý

   – Đa dạng hóa nguồn lực tài chính

   – Phân luồng hiệu quả trong giáo dục và đào tạo 

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm