Dịch cho mik câu này : Those who have high risk of HIV/AIDS infection such as prostitutes, drug injectors. Lưu ý k dùng gg dịch. Ngoài lề : Đổi tên tr

By Kylie

Dịch cho mik câu này :
Those who have high risk of HIV/AIDS infection such as prostitutes, drug injectors.
Lưu ý k dùng gg dịch.
Ngoài lề : Đổi tên trên hoidap kiểu j ạ
Viết một bình luận