dịch từ tiếng việt sang tiếng anh kết hợp thì tương lai tiếp diễn 1 , bố mẹ mình sẽ đang đi mua sắm vào 9 : 00 tối chủ nhật 2 , tối nay , khi mẹ mìn

By Lydia

dịch từ tiếng việt sang tiếng anh kết hợp thì tương lai tiếp diễn
1 , bố mẹ mình sẽ đang đi mua sắm vào 9 : 00 tối chủ nhật
2 , tối nay , khi mẹ mình về nhà mình sẽ đang làm bài tập
3 , các công nhân sẽ đang xây nhà mới vào giờ này tháng tới
4 , các bao nhiêu bài học mà bạn sẽ đang viết vào giờ này ngày mai
5 , tôi và các bạn sẽ đang làm toán khi cô giáo bước vào lớp vào ngày mai

0 bình luận về “dịch từ tiếng việt sang tiếng anh kết hợp thì tương lai tiếp diễn 1 , bố mẹ mình sẽ đang đi mua sắm vào 9 : 00 tối chủ nhật 2 , tối nay , khi mẹ mìn”

 1. 1, my parents will be shopping at 9:00 pm on Sunday night
  2, tonight, when my mom comes home I’ll be doing my homework
  3, the workers will be building new houses at this hour next month
  4, how many lessons will you be writing at this hour tomorrow
  5, you and I will be doing math when the teacher enters class tomorrow

  @@gửi bn

  Trả lời
 2. 1, Bố mẹ mình sẽ đang đi mua sắm vào 9 : 00 tối chủ nhật.

  => My parents will be shopping at 9:00 pm on Sunday night.

  2, Tối nay , khi mẹ mình về nhà mình sẽ đang làm bài tập

  => Tonight, when my mom comes home I’ll be doing my homework
  3, Các công nhân sẽ đang xây nhà mới vào giờ này tháng tới

  => The workers will be building new houses at this hour next month
  4, Các bao nhiêu bài học mà bạn sẽ đang viết vào giờ này ngày mai

  => How many lessons will you be writing at this hour tomorrow
  5, Tôi và các bạn sẽ đang làm toán khi cô giáo bước vào lớp vào ngày mai

  => You and I will be doing math when the teacher enters class tomorrow

  #NO COPY#

  Trả lời

Viết một bình luận