Điều nào sau đây đúng khi nói về ảnh của một vật cho bởi một thấu kính phân kì. A.Vật đặt trong khoảng OF cho ảnh thật ngược chiều với vật. B.Vật đặt

By Melanie

Điều nào sau đây đúng khi nói về ảnh của một vật cho bởi một thấu kính phân kì.
A.Vật đặt trong khoảng OF cho ảnh thật ngược chiều với vật.
B.Vật đặt trong khoảng OF cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
C.Vật đặt ngoài khoảng OF cho ảnh thật.
D.Tất cả mọi trường hợp vật đặt trước thấu kính phân kì đều cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự OF của thấu kính.

0 bình luận về “Điều nào sau đây đúng khi nói về ảnh của một vật cho bởi một thấu kính phân kì. A.Vật đặt trong khoảng OF cho ảnh thật ngược chiều với vật. B.Vật đặt”

 1. Điều nào sau đây đúng khi nói về ảnh của một vật cho bởi một thấu kính phân kì.

  A.Vật đặt trong khoảng OF cho ảnh thật ngược chiều với vật.

  B.Vật đặt trong khoảng OF cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

  C.Vật đặt ngoài khoảng OF cho ảnh thật.

  D.Tất cả mọi trường hợp vật đặt trước thấu kính phân kì đều cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự OF của thấu kính

  Bạn hok tốt nha !

  Trả lời
 2. Điều nào sau đây đúng khi nói về ảnh của một vật cho bởi một thấu kính phân kì.

  A.Vật đặt trong khoảng OF cho ảnh thật ngược chiều với vật.

  B.Vật đặt trong khoảng OF cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

  C.Vật đặt ngoài khoảng OF cho ảnh thật.

  D.Tất cả mọi trường hợp vật đặt trước thấu kính phân kì đều cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự OF của thấu kính.

   

  Trả lời

Viết một bình luận