định luật truyền thẳng ánh sáng.định luật phản xạ ánh sáng

By Alexandra

định luật truyền thẳng ánh sáng.định luật phản xạ ánh sáng

0 bình luận về “định luật truyền thẳng ánh sáng.định luật phản xạ ánh sáng”

 1. Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng .

  Định luật px ánh sáng

  Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở tại điểm tới.

  -Góc phản xạ bằng góc tới.

  Trả lời
 2. +Truyền ánh sáng :-Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo 1 đường thẳng

  – đường truyền của ánh sáng được biểu thị bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng

  +Phản xạ ánh sáng : -Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới

  – Góc phản xạ bằng góc tới

  Trả lời

Viết một bình luận