độ cao z có thế năng là w, để thế năng của vật tăng gấp đôi thì độ cao mới là? A. 2z B. 4z C. z/2 D. z/4 giai thich ro giup minh

Photo of author

By Brielle

độ cao z có thế năng là w, để thế năng của vật tăng gấp đôi thì độ cao mới là?
A. 2z
B. 4z
C. z/2
D. z/4
giai thich ro giup minh
Leave a Comment