Đồng bằng sông cửu long – là vùng tận cùng phía tay nam của nước ta ( nằm ở phía tây vùng đông nam bộ ) 1; Vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ. +Bắc giá

Photo of author

By Lyla

Đồng bằng sông cửu long
– là vùng tận cùng phía tay nam của nước ta ( nằm ở phía tây vùng đông nam bộ )
1; Vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ.
+Bắc giáp:
+Tây Nam:
+Đông Nam:
+Đông Bắc
Leave a Comment