Dòng điện xoay chiều: A. không có tác dụng từ. B. có tác dụng hóa học. C. có tác dụng từ. D. rất ít ứng dụng thực tế.

By Kinsley

Dòng điện xoay chiều:
A. không có tác dụng từ.
B. có tác dụng hóa học.
C. có tác dụng từ.
D. rất ít ứng dụng thực tế.

0 bình luận về “Dòng điện xoay chiều: A. không có tác dụng từ. B. có tác dụng hóa học. C. có tác dụng từ. D. rất ít ứng dụng thực tế.”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Dòng điện xoay chiều:

  A. không có tác dụng từ.

  B. có tác dụng hóa học.

  C. có tác dụng từ.

  D. rất ít ứng dụng thực tế.

  Trả lời
 2. Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   Dòng điện xoay chiều :

  A.Không có tác dụng từ.

  B.Có tác dụng hóa học

  C. có tác dụng phát từ.

  D. Rất ít ứng dụng thực tế.

  Trả lời

Viết một bình luận