Dữ liệu trong mạng được truyền đi như thế nào?

By Adalyn

Dữ liệu trong mạng được truyền đi như thế nào?

0 bình luận về “Dữ liệu trong mạng được truyền đi như thế nào?”

 1. Trong một thiết bị tính toán hoặc truyền thông, khoảng cách giữa các đơn vị con khác nhau quá ngắn. Vì vậy, người ta truyền dữ liệu giữa các đơn vị con bằng cách sử dụng một dây riêng để mang từng bit dữ liệu. Có nhiều dây kết nối với từng thiết bị phụ và dữ liệu được trao đổi bằng chế độ truyền song song. Chế độ hoạt động này dẫn đến sự chậm trễ nhỏ khi chuyển sang mỗi từ.
  • Trong truyền song song, tất cả các bit dữ liệu được truyền đồng thời trên các đường truyền riêng biệt.
  • Để truyền n bit, n dây hoặc đường được sử dụng. Vì vậy, mỗi bit có dây riêng của nó.
  • Tất cả các bit của một nhóm được truyền với mỗi xung nhịp từ một thiết bị đến một thiết bị khác, tức là nhiều bit được gửi với mỗi xung nhịp.
  • Truyền song song được sử dụng cho truyền thông khoảng cách ngắn.
  • Như thể hiện trong hình, tám dây riêng biệt được sử dụng để truyền dữ liệu 8 bit từ người gửi đến người nhận.

  Trả lời

Viết một bình luận