đường dây tải điện bắc-nam có hiệu điện thế 500.000v,có chiều dài 1700km. biết rằng cứ 1000m dây dẫn thì có 0,1ôm cần truyền công suất là 10.000.000km

Photo of author

By Quinn

đường dây tải điện bắc-nam có hiệu điện thế 500.000v,có chiều dài 1700km. biết rằng cứ 1000m dây dẫn thì có 0,1ôm cần truyền công suất là 10.000.000km từ bắc vào nam thì công suất hao phí sẽ là bao nhiêu?
Leave a Comment