xe a lúc 7h sáng đạt vận tốc 36km/h sau 1 phút đã đạt được tốt vận tốc 72 km/h tìm gia tốc của xe và đổi ra giây viết biểu thức vận tốc của xe vật lí

By Arya

xe a lúc 7h sáng đạt vận tốc 36km/h sau 1 phút đã đạt được tốt vận tốc 72 km/h tìm gia tốc của xe và đổi ra giây viết biểu thức vận tốc của xe vật lí lớp 10

0 bình luận về “xe a lúc 7h sáng đạt vận tốc 36km/h sau 1 phút đã đạt được tốt vận tốc 72 km/h tìm gia tốc của xe và đổi ra giây viết biểu thức vận tốc của xe vật lí”

 1. Đổi 1 phút = 1/60 h

  Ta có: $a = \frac{{\Delta v}}{{\Delta t}} = \frac{{72 – 36}}{{\frac{1}{{60}}}} = 2160km/{h^2} = 600m/{s^2}$

  Biểu thức vận tốc của xe: $v = {v_0} + at$=600t m/s

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 36km/h = 10m/s

  72km/h = 20m/s

  1 phút = 60 giây

  a= v-vo/t-to

  = 20-10/60-0

  =1/6 m/s^2

  Vậy ce có gia tốc là 1/6m/s^2

  Trả lời

Viết một bình luận