Em ko biết làm phần này mọi người giúp em với ạ em đang cần gap 1, Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy được dùng để: 2, Máy cơ đơn giản được dùng để: 3, Ròng r

Photo of author

By Ivy

Em ko biết làm phần này mọi người giúp em với ạ em đang cần gap
1, Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy được dùng để:
2, Máy cơ đơn giản được dùng để:
3, Ròng rọc cố định có tác dụng để:
4, Ròng rọc động có tác dụng để:
Câu 4: Một chồng li xếp chồng lên nhau, lâu ngày sẽ bị dính chặt lại. Để tách chúng ra,
người ta thường dùng biện pháp:
A. Đổ nước nóng vào li trong cùng. B. Hơ nóng li ngoài cùng.
C. Bỏ cả chồng li vào nước lạnh. D. Bỏ cả chồng li vào nước nóng
Câu 5: Tại sao tháp Ép phen về mùa hè lại cao hơn một chút so với chiều cao của tháp vào
mùa đông?
Câu 6: Quả cầu bằng sắt lọt qua vòng kim loại. Muốn quả cầu sắt không bỏ lọt qua vòng kim
loại mà không thay đổi nhiệt độ của quả cầu sắt. Em sẽ làm như thế nào?
Câu 7: Tại sao người ta lát gạch trên vỉa hè thì để chừa ra một khoảng cách giữa các viên
gạch lớn hơn so với các viên gạch lát ở trong nhà?
Câu 8: Chiều dài của thanh đồng và sắt ở 30 0 c là 1,5m. Hỏi khi nhiệt độ tăng lên 50 0 c thì
chiều dài của hai thanh hơn kém nhau bao nhiêu? Thanh nào dãn nở vì nhiệt nhiều hơn? biết
rằng khi nhiệt độ tăng thêm 1 0 c thì chiều dài thanh sắt tăng thêm 0,018mm, chiều dài thanh
đồng tăng thêm 0,027mm.
Leave a Comment