Em rút ra bài học gì trong học tập và cuộc sống sau khi học xong bài: “Hợp tác cùng phát triển”, ” năng động sáng tạo”, “làm việc

Photo of author

By Eliza

Em rút ra bài học gì trong học tập và cuộc sống sau khi học xong bài: “Hợp tác cùng phát triển”, ” năng động sáng tạo”, “làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả”?

0 bình luận về “Em rút ra bài học gì trong học tập và cuộc sống sau khi học xong bài: “Hợp tác cùng phát triển”, ” năng động sáng tạo”, “làm việc”

  1. năng động, sáng tạo là phẩm chất cần có của mỗi người trong học tập, trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày, nhất là trong thời đại ngày nay khi nền kinh tế thị trường phát triển. Để hội nhập và phát triển, sự năng động, sáng tạo là vô cùng cần thiết không thể thiếu được.

  2. chúng ta cần phải có một sự sáng tạo trong học tập và phải năng động .làm viêc phải cs năng suất và chất luong

Viết một bình luận