Em sẽ giải quyết như thế nào khi gặp các tình huống sau: a. Bạn của em ăn xong hộp cơm,bạn bỏ vỏ hộp dưới gốc cây. b. Anh của em rủ em đi câu cá ở kên

By Gabriella

Em sẽ giải quyết như thế nào khi gặp các tình huống sau: a. Bạn của em ăn xong hộp cơm,bạn bỏ vỏ hộp dưới gốc cây. b. Anh của em rủ em đi câu cá ở kênh Nhiêu lộc
Viết một bình luận