gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều: A. Có phương, chiều và độ lớn không đổi B. Tăng đều theo thời gian C. Bao giờ cx lớn hơn gia tốc của chu

Photo of author

By Bella

gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều:
A. Có phương, chiều và độ lớn không đổi
B. Tăng đều theo thời gian
C. Bao giờ cx lớn hơn gia tốc của chuyển dộng chậm dần đều
D. Chỉ có độ lớn ko đổi

0 bình luận về “gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều: A. Có phương, chiều và độ lớn không đổi B. Tăng đều theo thời gian C. Bao giờ cx lớn hơn gia tốc của chu”

  1. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều:

    A. Có phương,chiều và độ lớn không thay đổi.

Viết một bình luận